INDIRIZZOLATLONGLOCATORDXCCCQZONEITUZONECONTPAES
LUTON ENGLAND51.895000-0.460000IO91SV2231427EUGB
LUTON ENGLANDLONG NON CORRETTA2231427EUGB
Nominativo: MØTSZ

Nome: TOMASZ

Cognome: SKORZEWSKI

Città: LUTON

Stato: ENGLAND