INDIRIZZOLATLONGLOCATORDXCCCQZONEITUZONECONTPAES
PIOTROWICE POLAND51.09065622.450479KO11FC2691528EUPL
PIOTROWICE POLAND53.33908420.512042KO03GI2691528EUPL
Nominativo: SP8AS

Nome: ANDRZEJ

Cognome: SKRZETUSKI

Città: PIOTROWICE

Cap: 23107

Stato: POLAND